Clean Oceans, clean soils, all is connected.

Schotse Advocaat Polly Higgins (http://pollyhiggins.com) is de bewonderenswaardige voorvechter van Ecocide.
Polly maakte zich hard om misdaden tegen de natuur strafbaar te laten stellen. Zij lobbyde ervoor dat ecocide (misdaden tegen de natuur) bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof vastgelegd zou worden als strafbaar feit dat internationaal berecht kan worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag, zodat zowel regeringen als het bedrijfsleven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het uitbuiten en bedreigen van de natuur.

Higgins publiceerde in 2010 het boek Eradicating Ecocide, waarvoor ze in Engeland de publieksprijs ontving, in 2012 Earth is Our Business en in 2014 I Dare You To Be Great.