Project Description

SafeFood Dossier

Het SafeFood Dossier buigt zich over het behoud van veilig en gezond biologisch voedsel diversiteit en de uitbuiting van de natuur door het gebruik van pesticiden, gentherapiën en uitsluiting van groepen mensen.

De misstanden rondom veilig voedsel zijn alles behalve transparant. MIM ondersteunt het werk van experts op het gebied van Veilig Voedsel door middel van kennisdeling en advocacy.