MIM FOUNDATION

MIM voert Lobby en Advocacy tegen uitbuiting, uitsluiting of bedreiging van dier, mens of natuur, om duurzaamheid en eerlijkheid in de wereld te bevorderen.

THE LOBBY ALLIANCE

MISSION, VISSION AND STRATEGY

MIM Moral in Motion is een non-profit organisatie die opkomt voor een duurzame en eerlijke wereld. Wij leven helaas in een wereld waar geld en macht in handelssystemen belangrijker zijn dan het behoud en respecteren van bio-diversiteit, natuur en haar dieren. Uitbuiting van dieren, het uitputten van de aarde, of het gebrek aan veilig biologisch voedsel, zijn aan de orde van de dag en interwoven met een lage moraliteitsnorm . Toch zijn er wereldwijd experts die zich inzetten voor een betere wereld.

Om een meer duurzame en eerlijke wereld te bereiken is het noodzakelijk om te reageren op handelssystemen waarin structurele uitbuiting, uitsluiting of bedreiging voor dier, mens en natuur genormaliseerd zijn, middels het connecten van expertises. MIM streeft haar doelen na door het samenwerken met experts. De functie van MIM Foundation is het genereren en bundelen van kennis en kracht vanuit en voor publieke en politieke debatten. MIM helpt experts lobby op te zetten indien gewenst en bijgaande storytelling dmv 3D animaties ter ondersteuning van de lobby en advocacy.

MIM onderscheid zich omdat onze strategie erop is gericht effectieve verandering te bereiken door een gericht beleid te voeren op samenwerking en kennisdeling. MIM is dynamisch en werkt veel samen met experts die zich op vrijwillige basis verbinden aan MIM en het team bijstaan met essentiële kennis of toegang tot kennis. Lobby en advocacy kan een grote scope hebben door deze dynamische en effectieve werkformule. MIM voert lobby en advocacy voor het minimaliseren en zichtbaar maken van uitbuiting en uitsluiting van dan wel een bedreiging vormen voor dier, mens of milieu, om een duurzame, eerlijke en humane wereldwijde economie te bevorderen.

De activiteiten van MIM Foundation zijn gericht om de doelstelling van een algemeen nut beogende instelling te verwezenlijken of te bevorderen. MIM heeft geen winstoogmerk.MIM Foundation is een ANBI.

Dossiers

MIM werkt samen met diverse experts op verschillende gebieden zoals de bescherming van dieren en het behoud van natuur en diversiteit. Wij ondersteunen experts bij lobby, advocacy en digitale storytelling (animaties).

BLOG

Sharing knowledge for a better world

Meest recente berichten

Dossier

Healthy water, Safe Food, respect for natural habitats like the Amazon Rainforest.

Acces to healthy food without GMO's and preservation of bio-diversity and nature in its purest form

Animals are sentient beings. We don’t have to hurt them. It is our responsibility to do better for them.

Respect for living beings is more important than the influence of the hunting and food industry
Go to Top